telefon2
logo-stanga
Cursuri/Stagii

EON EXPERT SERVICII S.R.L. autorizata ISCIR ca furnizor de formare profesionala ofera cursuri pentru stagii de instruire macaragii si stivuitoristi
 
Atasam extras din PT CR8 – 2009 pentru documentare iar pentru orice fel de detalii sau nelamuriri contactati-ne

Organizarea stagiului de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului

Art. 55

La expirarea perioadei de valabilitate a talonului/autorizatiei eliberate pana la intrarea in vigoare a prezentei prescriptii tehnice, pentru obtinerea unui nou talon in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei, personalul de deservire trebuie sa urmeze un stagiu de instruire.

Art. 56

(1) Stagiul de instruire se organizeaza de persoane juridice avizate.

(2) Avizarea persoanelor juridice se face de catre ISCIR.

In acest scop persoana juridica depune la ISCIR, urmatoarele:

a) adresa de solicitare  a avizarii;

b) dovada ca are ca obiect de activitate desfasurarea activitatilor de formare profesionala, conform actelor constitutive;

c) programa analitica;

d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevazuta la art. 2, tabelul 1.

(3) ISCIR analizeaza documentele prevazute la alin. (2) si in cazul in care acestea corespund prevederilor prezentei prescriptii tehnice, elibereaza adresa de avizare conform modelului din anexa 1.

(4) Avizarea este valabila pe o perioada de 4 ani.

(5) Persoana juridica avizata poate sa organizeze stagii de instruire cu conditia respectarii urmatoarelor conditii:

a) sa deruleze stagiile de instruire cu formatori atestati ISCIR;

b) sa asigure conditiile necesare pentru buna desfasurare a stagiului de instruire.

Art. 59

Pentru participarea la stagiul de instruire, solicitantul depune la organizator urmatoarele documente:

a) cererea de participare la stagiul de instruire;

b) copia autorizatiei si a talonului pentru vize anuale care urmeaza a fi inlocuit.

Art. 60

(1) Pentru organizarea unui stagiu de instruire persoana juridica avizata depune la ISCIR, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea stagiului, urmatoarele:

a) adresa de anuntare a organizarii unui stagiu de instruire, in care trebuie sa se precizeze denumirea si tipul programului, numarul cursantilor, perioada de organizare si locul de desfasurare a programului;

b) copia adresei de avizare a persoanei juridice;

c) programa analitica, dezvoltata pe teme, zile, ore si formatori;

d) tabelul cu numele si prenumele formatorilor;

e) tabelul cu numele si prenumele cursantilor precum si codul numeric personal;

f) cererea de eliberare a taloanelor pentru vize anuale corespunzator numarului de participanti.

(2) ISCIR analizeaza documentatia depusa si comunica, in scris, organizatorului decizia cu privire la organizarea programului de instruire.

(3) ISCIR elibereaza taloanele solicitate pe baza unui proces-verbal de predare-primire.

Art. 61

Dupa transmiterea listei cursantilor nu se admite modificarea acesteia.

Art.62

(1) La sfarsitul stagiului de instruire, organizatorul elibereaza participantilor urmatoarele:

a)documentul care sa ateste participarea la stagiul de instruire;

b)talonul pentru vize anuale, pe baza unui proces-verbal, conform modelului dinanexa 8.

(2) In situatia in care la stagiul de instruire nu participa toate persoanele prevazute in tabelul de la art. 60 alin. (1) lit. e), taloanele ramase trebuie returnate la ISCIR impreuna cu copia procesului-verbal mentionat la art. 62 alin. (1) lit. b).

(3) Copia procesului-verbal intocmit se transmite la ISCIR in maxim 5 zile dupa finalizarea stagiului.

(4) Valabilitatea talonului eliberat este conform art. 17 alin. (3).

(5) Taloanele nereturnate devin nule de drept.

Art. 63

Persoana juridica avizata care nu anunta organizarea unui stagiu de instruire in termenul prevazut la art. 60 alin. (1) nu poate elibera participantilor documentul care sa ateste participarea la stagiul de instruire si nici talonul pentru vize anuale.

Art. 64

ISCIR poate efectua verificari privind modul de desfasurare a stagiului de instruire