telefon2
logo-stanga
Investigatii examinari cu caracter tehnic

Verificari tehnice in utilizarea pentru investigatii/examinarii cu caracter tehnic
Activitatea se desfasoara in scopul evaluarii starii tehnice, estimarii duratei de functionare remanenta si stabilirii conditiilor de functionare in siguranta a instalatiilor/echipamentelor de ridicat.

EON EXPERT SERVICII SRL este autorizata ISCIR pentru  verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic la:

 • ascensoare de marfuri exclusive cu comanda exterioara cu Sn = 100 t
 • ascensoare electrice si hidraulice de persoane si marfuri sau de marfuri cu comanda interioara cu Smax=10 t
 • echipamente pentru agrement cu capacitate maxima = 100 persoane
 • elevatoare pentru vehicule cu Smax = 50 t
 • macarale deplasabile pe cai fara sina de rulare cu Smax = 800 t
 • macarale deplasabile pe cai cu sina de rulare cu Smax = 800 t
 • macarale cu brat si/sau platforme rotitoare care lucreaza la punct fix sau pe cai cu sine de rulare cu Smax = 800 t
 • macarale de constructie speciala cu Smax = 800 t
 • platforme autoridicatoare deplasabile/nedeplasabile pentru persoane si/sau materiale cu S max = 50 t
 • platforme ridicatoare pentru persoane cu dezabilitati cu Smax = 50 t
 • scari si trotuare rulante cu capacitate maxima de transport = 10000 persoane /ora
 • stivuitoare autopropulsate cu Smax = 50 t
 • translatoare stivuitoare cu Smax = 50 t

Mai jos va oferim extras din prescriptia tehnica PT R 1-2010 pentru documentare iar pentru orice fel de detalii sau nelamuriri contactati-ne

MASINI DE RIDICAT (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicatoare si platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati, elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip special)

VERIFICARI TEHNICE IN UTILIZARE PENTRU INVESTIGATII/EXAMINARI CU

CARACTER TEHNIC A MASINILOR DE RIDICAT

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 77

(1) Verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic a masinilor de ridicat se efectueaza de catre producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre.

Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.

Conditiile privind autorizarea de catre ISCIR a persoanelor juridice care efectueaza verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic a masinilor de ridicat precum si conditiile de inregistrare in Registrul ISCIR al  persoanelor juridice autorizate sunt stabilite in prescriptia tehnica aplicabila.

Obligatiile si responsabilitatile persoanelor fizice sau juridice sunt prevazute la capitolul XII din prezenta prescriptie tehnica.

(2) Cerinta de autorizare pentru verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari

cu caracter tehnic nu se aplica producatorilor, pentru masinile de ridicat fabricate de acestia.

Art. 78

Verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic se efectueaza in scopul evaluarii starii tehnice, estimarii duratei de functionare remanenta si stabilirii conditiilor de functionare in siguranta a masinilor de ridicat.

Art. 79

Verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic se efectueaza in urmatoarele cazuri:

a) daca la masina de ridicat s-au produs avarii si/sau accidente;

b) daca in urma verificarilor tehnice, efectuate conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, se obtin rezultate necorespunzatoare, care pericliteaza functionarea in conditii de siguranta a masinii de ridicat;

c) atunci cand masina de ridicat urmeaza sa fie repusa in functiune dupa o perioada de timp in care a fost oprita, fara sa fie conservata in mod corespunzator (conform instructiunilor de utilizare/exploatare  si unor proceduri specifice), iar repunerea acesteia in functiune ar putea periclita siguranta in functionare;

d) la sfarsitul duratei de viata a masinii de ridicat, atunci cand aceasta este stabilita prin documentatia tehnica;

e) la expirarea duratei normale de functionare prevazuta in Hotararea Guvernului nr.

2.139/2004, atunci cand prin documentatia tehnica nu este prevazuta durata de viata a masinii de ridicat;

f) atunci cand documentatia tehnica a masinii de ridicat lipseste sau este incompleta;

g) atunci cand la masina de ridicat aflata in exploatare se constata coroziune  si/sau deformatii la structura metalica portanta, care ar putea periclita functionarea in conditii de siguranta;

h) dupa un seism major sau atunci cand zona in care este montata masina de ridicat a suferit o actiune susceptibila sa-i afecteze structura sau stabilitatea.

SECTIUNEA a 2-a

Conditii privind efectuarea verificarilor tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic

Art. 80

(1) Persoana juridica autorizata de catre ISCIR pentru efectuarea de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic intocmeste un program de investigatii/examinari care cuprinde cel putin urmatoarele:

a) descrierea masinii de ridicat din punct de vedere constructiv si al parametrilor de functionare si, dupa caz, desenul tip de ansamblu;

b) prezentarea eventualelor actiuni de montare/reparare la care a fost supusa masina de ridicat in timpul perioadei de functionare;

c) planuri care cuprind examinarile, verificarile si incercarile care se propun a fi efectuate la masina de ridicat; se intocmesc schite care cuprind, dupa caz, pozitionarea exacta a punctelor  si locurilor unde urmeaza sa se efectueze examinari vizuale  si/sau nedistructive, masurari de grosimi  si altele asemenea,  si a zonelor din care urmeaza  sa fie prelevate epruvete pentru incercari distructive;

d) mentionarea conditiilor de executie a examinarilor, verificarilor si incercarilor care se propun a fi efectuate la masina de ridicat, precum si a criteriilor de acceptare a rezultatelor obtinute.

(2) Programul de investigatii/examinari trebuie sa fie avizat de responsabilul cu avizarea documentatiei tehnice de examinari RADTE al persoanei juridice autorizate.

Art. 81

Programul avizat se inainteaza la ISCIR pentru acceptare.

Art. 82

In cazul intocmirii programului conform art. 80, ISCIR transmite acceptul efectuarii programului, cu sau fara completari.

Art. 83

(1) Programul acceptat de ISCIR, se efectueaza sub supravegherea persoanei juridice autorizate pentru verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic.

(2) Examinarile nedistructive/distructive se efectueaza in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice aplicabile.

Art. 84

(1) ISCIR poate solicita ca anumite examinari, verificari sau incercari sa se efectueze in prezenta inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.

Persoana juridica autorizata pentru efectuarea de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic are obligatia sa solicite, cu cel putin 5 zile inainte, participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la efectuarea acestora.

(2) Reprezentantul persoanei juridice autorizata pentru efectuarea de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic participa la toate examinarile, verificarile si incercarile prevazute in programul acceptat de ISCIR.

Art. 85

(1) Pe baza rezultatelor obtinute in urma examinarilor, verificarilor  si incercarilor efectuate, persoana juridica autorizata pentru efectuarea de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic intocmeste raportul tehnic, care contine concluziile finale privind posibilitatea functionarii in conditii de siguranta a masinii de ridicat.

(2) Raportul tehnic trebuie sa fie avizat de responsabilul cu avizarea documentatiei tehnice de examinari RADTE al persoanei juridice autorizate.

(3) Raportul tehnic impreuna cu buletinele si certificatele cu rezultatele obtinute, breviarul de calcul de rezistenta si procesele-verbale intocmite de inspectorul de specialitate din cadrul SCIR (dupa caz), intocmit ca urmare a examinarilor, verificarilor  si incercarilor efectuate conform programului acceptat, se transmit la ISCIR pentru acceptare.

Art. 86

(1) Dupa acceptarea de catre ISCIR a raportului tehnic, detinatorul/utilizatorul trebuie sa respecte concluziile mentionate in raportul tehnic intocmit de persoana juridica autorizata de ISCIR pentru efectuarea de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic.

(2) In cazul obtinerii unor rezultate corespunzatoare detinatorul/utilizatorul solicita la ISCIR efectuarea examinarilor  si verificarilor in vederea obtinerii autorizarii functionarii masinii de ridicat conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice. 

(3) Daca in urma examinarilor, verificarilor  si incercarilor efectuate rezulta necesitatea efectuarii unor lucrari de reparare la masina de ridicat, acestea trebuie sa fie efectuate conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, iar verificarile tehnice in vederea obtinerii autorizarii functionarii se efectueaza ulterior.

Art. 87

Documentatia tehnica acceptata de ISCIR (programul de investigatii/examinari, raportul tehnic si documentele aferente acestuia) trebuie sa fie atasata la cartea masinii de ridicat - partea de exploatare, urmand a fi prezentata inspectorului de specialitate din cadrul

ISCIR atunci cand se solicita efectuarea verificarilor tehnice in vederea repunerii in functiune.

 

Autorizatii Expertize

e-asc.-cu-c-da-ext

e-asc

e-echip.-pt

e-elevatoare

e-macarale

e-platforme

e-scari-si-trotuare-rulante

e-stivuitoare